odkaz Campingopatovce
Farmaryby / CampingOpatovce

OTVRACIA DOBA

Akcie Farmaryby / CampingOpatovce 2024
  • 9. 3. 2024   Ples na rybnkoch
  • 14. 06. 2024  -  16. 06. 2024   Truck Fest
  • 29. 08. 2024  -  31. 08. 2024   Punki deom
pravidla2023
cena1
cena2

Kontakty (od 8:00 do 20:00!)

Prjazd na Farma RYBY
Odkaz
N 48.8612, E 17.9650

Cennk

Cennk platn od 1.4.2023
Zmenacienvyhraden
Wellness apartmnCena
apatrmn (v prpade jednej noci)120 za noc
apartmn (dve a viac noc)100 za noc
wellnes zhrada plus altn30
vrivka - 6 a 8 osb50
sauna12/osoba/3 hod.
kaucia 400
UBYTOVANIECena za: 1.noc
arda 1 noc ( 18 osb) + 1 auto200
arda 2+ noc ( 18 osb) + 1 auto150
Chatka 1 noc ( 4 osoby) + 1 auto55
Chatka 2+ noci ( 4 osoby) + 1 auto45
Rezervan poplatok arda50
Rezervan poplatok chatka20
Kaucia (vratn) za poriadok - arda300
Kaucia (vratn) za poriadok - Ostatn50
Prplatok za predenie pobytu - arda5
Prplatok za predenie pobytu - Ostatn2
Turistick poplatok0,20
Nstup na ubytovanie od 14:00, check out 11:00 (monos predenia vi cennk) 
STANOVANIE, KARAVANINGCena za osobu / ks / noc
Diea do 6 rokovzdarma
Diea od 6 - 15 rokov3,00
Dospel osoba4,50
Stan5,00
Karavan miesto (karavan+auto,obytn auto)10,00
Odpad1,00
Osobn auto3,00
Zviera2,00
Nvtevnci ( osoba / diea )2 / 1
Elektrick prpojka (do 5 Kwh)4,50
nadspotreba 1 Kwh0,60
etn na sprchovanie1
Odstavenie karavanu v kempe mimo pobyt - bez predstanu, bez elektriky1,50
Odstavenie karavanu v kempe mimo pobyt - s predstanom, bez elektriky2,50
Turistick poplatok0,20
Majitelia CCI karty zava10%
Nvtevnci arel opusti do 22:00 hod. 
PARKOVANIECena za noc
alie auto pri ubytovacch zariadeniach10
Osobn auto pred recepciou3,00
Motocykel2,50
Autobus, nkladn auto7
Prvesn vozk2
SLUBYCena
Chytanie od 6:00 do 19:0010
Chytanie od 19:00 do 6:0015
Chytanie 24 hod20
Poplatok za 3. udicu5
Poianie vaniky5
Poianie udice (1 hod.)1
Poianie podberku (1 hod.)1
Loka poianie (1 hod.)5
Poianie grilu10
Poianie kotliny5
Plynov bomba (za 1 kg)3,50
Luk + py + ter10
Starta pu5
Pokodenie luku50
al ter1
Skkac hrad 15 min1
PRENJOMCena za de
Altnok pri bufete100
Altnok pri soclkach100
Altnok pri chatkch50
Altnok v kempe zakryt100
Paletov sedenie20
PRE NEUBYTOVANCH HOSTCena za de
Firemn akcie, rodinn oslavy,gul partie,... 
Diea do 6 rokovzdarma
Diea od 6 - 15 rokov1
Dospel osoba2
Nvtevnci arel opusti do 22:00 hod. 
Cennk na PB faeCena
2 kg Propn-butn9
5 kg Propn16
10 kg Propn - butn25
11 kg Propn27
2 kg tlakov ndoba50
5 kg tlakov ndoba80
10 kg tlakov ndoba90

Prevdzkovate: KVART VERITAS spol. s r.o., Bansk ulica 2613/6, 915 01 Nov Mesto nad Vhom
Kontaktn osoba : Ing.Tom Topolny


 
hore...
  Farma Ryby - Opatovce; Kontakt: 0903 744 787; 0903 951 208; 0903 774 168; info@farmaryby.sk, N 48.8612, E 17.9650